SIA “Geo Consultants” ir viens no Latvijas vadošajiem vides un inženierkonsultantu uzņēmumiem, kas sniedz plaša spektra pakalpojumus investīciju projektiem (atkritumu saimniecības, ūdenssaimniecības projektiem, kā arī rūpnieciskajiem, transporta infrastruktūras, hidrotehnisko būvju, sanācijas darbu projektiem).

Mūsu pakalpojumi ietver sekojošus darbus:
-    Projektu stratēģiju izstrāde, tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde, iepirkumu dokumentācijas izstrāde, projektu vadība, ieviešanas un ekspluatācijas uzraudzība;
-    Inženiertehniskās konsultācijas, būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvuzraudzība saskaņā ar FIDIC līgumu nosacījumiem un būvnormatīviem;
-    Vides izpēte un monitorings, ietekmes uz vidi novērtējums, modelēšana.
Sīkāk skatīt sadaļās projektēšana, uzraudzība, projektu vadība un vides izpēte.

Mūsu klienti ir Latvijas Republikas ministrijas, pašvaldības, pašvaldību uzņēmumi, kā arī vietējie un starptautiskie uzņēmumi.

Aktualitātes

22.12.2016

Sveicam Ziemassvētkos un vēlam veiksmīgu 2017.gadu!

SIA "Geo Consultants" kolektīvs sveic visus klientus un sadarbības partnerus Ziemassvētkos un vēl ve...

Vairāk

20.12.2016

Paziņojums par biroju kompleksa „Skanstes Biznesa Centrs” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzēto darbību plānots īstenot tās ierosinātāja teritorijā Rīgā, Skanstes ielā 25 un Skanstes iel...

Vairāk

23.11.2016

Informācija par radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” ilgtermiņa drošības novērtējumu

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, (vi...

Vairāk