SIA “Geo Consultants” ir viens no Latvijas vadošajiem vides un inženierkonsultantu uzņēmumiem, kas sniedz plaša spektra pakalpojumus investīciju projektiem (atkritumu saimniecības, ūdenssaimniecības projektiem, kā arī rūpnieciskajiem, transporta infrastruktūras, hidrotehnisko būvju, sanācijas darbu projektiem).

Mūsu pakalpojumi ietver sekojošus darbus:
-    Projektu stratēģiju izstrāde, tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde, iepirkumu dokumentācijas izstrāde, projektu vadība, ieviešanas un ekspluatācijas uzraudzība;
-    Inženiertehniskās konsultācijas, būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvuzraudzība saskaņā ar FIDIC līgumu nosacījumiem un būvnormatīviem;
-    Vides izpēte un monitorings, ietekmes uz vidi novērtējums, modelēšana;
-    Laboratorijas pakalpojumi (paraugu ņemšana un testēšana), laboratorija akreditēta saskaņā ar ISO 17025:2005 standarta prasībām.

Sīkāk skatīt sadaļās Projektēšana, Uzraudzība, Projektu vadība, Vides izpēte un Laboratorija.

Mūsu klienti ir Latvijas Republikas ministrijas, pašvaldības, pašvaldību uzņēmumi, kā arī vietējie un starptautiskie uzņēmumi.

Aktualitātes

22.06.2018

Sveiciens Līgo svētkos!

Priecīgus Līgo svētkus!

Vairāk

22.02.2018

Paziņojums par publisko apspriešanu derīgo izrakteņu ieguves darbiem

31.01.2018. Stopiņu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums „Par publiskās apspriešanas organizēšanu ...

Vairāk