SIA “Geo Consultants” ir viens no Latvijas vadošajiem vides un inženierkonsultantu uzņēmumiem, kas sniedz plaša spektra pakalpojumus investīciju projektiem (atkritumu saimniecības, ūdenssaimniecības projektiem, kā arī rūpnieciskajiem, transporta infrastruktūras, hidrotehnisko būvju, sanācijas darbu projektiem).

Mūsu pakalpojumi ietver sekojošus darbus:
-    Projektu stratēģiju izstrāde, tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde, iepirkumu dokumentācijas izstrāde, projektu vadība, ieviešanas un ekspluatācijas uzraudzība;
-    Inženiertehniskās konsultācijas, būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvuzraudzība saskaņā ar FIDIC līgumu nosacījumiem un būvnormatīviem;
-    Vides izpēte un monitorings, ietekmes uz vidi novērtējums, modelēšana.
Sīkāk skatīt sadaļās projektēšana, uzraudzība, projektu vadība un vides izpēte.

Mūsu klienti ir Latvijas Republikas ministrijas, pašvaldības, pašvaldību uzņēmumi, kā arī vietējie un starptautiskie uzņēmumi.

Aktualitātes

23.11.2016

Informācija par radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” ilgtermiņa drošības novērtējumu

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, (vi...

Vairāk

20.06.2016

Sveicam Līgo svētkos!

SIA "Geo Consultants" kolektīvs novēl visiem priecīgus un jautrus Līgo svētkus!

Vairāk