SIA “Geo Consultants” ir viens no Latvijas vadošajiem vides un inženierkonsultantu uzņēmumiem, kas sniedz plaša spektra pakalpojumus investīciju projektiem (atkritumu saimniecības, ūdenssaimniecības projektiem, kā arī rūpnieciskajiem, transporta infrastruktūras, hidrotehnisko būvju, sanācijas darbu projektiem).

Mūsu pakalpojumi ietver sekojošus darbus:
-    Projektu stratēģiju izstrāde, tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde, iepirkumu dokumentācijas izstrāde, projektu vadība, ieviešanas un ekspluatācijas uzraudzība;
-    Inženiertehniskās konsultācijas, būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvuzraudzība saskaņā ar FIDIC līgumu nosacījumiem un būvnormatīviem;
-    Vides izpēte un monitorings, ietekmes uz vidi novērtējums, modelēšana;
-    Laboratorijas pakalpojumi (paraugu ņemšana un testēšana), laboratorija akreditēta saskaņā ar ISO 17025:2005 standarta prasībām.

Sīkāk skatīt sadaļās Projektēšana, Uzraudzība, Projektu vadība, Vides izpēte un Laboratorija.

Mūsu klienti ir Latvijas Republikas ministrijas, pašvaldības, pašvaldību uzņēmumi, kā arī vietējie un starptautiskie uzņēmumi.

Aktualitātes

18.12.2017

Priecīgus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu 2018.gadu!

Lai Ziemassvētku prieks valda ikvienā no mums! Priecīgus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu 2018.gad...

Vairāk

24.11.2017

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva i...

Vairāk

30.10.2017

Akreditēta SIA "Geo Consultants" laboratorija

Turpinot īstenot SIA "Geo Consultants" attīstības plānus, esam priecīgi informēt, ka mūsu laboratori...

Vairāk