Aktualitātes

06.07.2018

Paziņojums par no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšanas un ekspluatācijas Ventspilī, Talsu ielā 69, ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētā darbība ir no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšana un ekspluatācija Ventspilī, Talsu ielā 69.

Paredzētās darbības vieta: Talsu iela 69 (kadastra nr. 2700 030 0105), Ventspils.

Paredzētās darbības ierosinātājs: PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” (reģ. nr. 41203001052, Pils iela 12, Ventspils, LV-3601).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.41 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu paredzētais darbībai no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšanai un ekspluatācijai Ventspilī, Talsu ielā 69”pieņemts 2017. gada 11. septembrī, IVN programma izsniegta 2017.gada 13. novembrī. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laiks no 2017.gada 24. novembra līdz 2017.gada 13. decembrim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laiks no 2018. gada 23. maija līdz 2018. gada 21. jūnijam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sapulce tika organizēta 2018. gada 4. jūnijā plkst. 17:30 Ventspils galvenās bibliotēkas telpās, Akmeņu ielā 2, Ventspilī.

Aktuālā ziņojuma versija iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā 2018. gada 5. jūlijā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Geo Consultants” (reģ.Nr. 40003340949), adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004.

Ar Ziņojumu un tā pielikumiem var iepazīties Ventspils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.ventspils.lv, PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” tīmekļa vietnē www.vlk.lv, kā arī šeit: VentspilsNAIK-IVN-Zinojums-2red-05072018-FINALVentspilsNAIK-Pielikumi-2red.

Vairāk

22.06.2018

Sveiciens Līgo svētkos!

Priecīgus Līgo svētkus! (more…)

Vairāk

23.05.2018

Paziņojums par no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšanai un ekspluatācijai Ventspilī, Talsu ielā 69 ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība ir: no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšana un ekspluatācija Ventspilī, Talsu ielā 69.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” (reģ. nr. 41203001052, Pils iela 12, Ventspils, LV-3601).

Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 11. septembrī ir pieņēmis lēmumu Nr.41 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu paredzētais darbībai no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšanai un ekspluatācijai Ventspilī, Talsu ielā 69.

Ziņojuma izstrādātājs: SIA “Geo Consultants” (reģ. Nr. 40003340949), adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004.

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskā apspriešana paredzēta 2018. gada 4. jūnijā plkst. 17:30 Ventspils galvenajā bibliotēkā (2.st.), Akmeņu ielā 2, Ventspilī.

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties darba laikā Ventspils pilsētas domē (Jūras ielā 36, Ventspilī) un pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” (Pils iela 12, Ventspilī), kā arī interneta mājas lapās – www.ventspils.lv, www.vlk.lv un www.geoconsultants.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sagatavoto Ziņojumu var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 21. jūnijam.

Ar sagatavoto Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumu un tā pielikumiem iespējams iepazīties šeit: VentspilsNAIK-IVN-Zinojums-1red-23052018Pielikumi-Ventspils-NAIK-IVN-23052018, VentspilsNAIK-IVN-Kopsavilkums, Protokols-Ventspils-NAIK-04062018.

Vairāk

Next Page »