Aktualitātes

22.02.2018

Paziņojums par publisko apspriešanu derīgo izrakteņu ieguves darbiem

31.01.2018. Stopiņu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums „Par publiskās apspriešanas organizēšanu derīgo izrakteņu ieguves darbiem smilts atradnē “Spriguļi”, Stopiņu novadā” (prot. Nr.18 §). Derīgo izrakteņu ieguves darbi plānoti nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 8096 009 0047, kas atrodas Kaudzīšu ielā 77, Rumbulā, Stopiņu novadā. Derīgo izrakteņu ieguve plānota aptuveni 8,22 ha platībā.

Ar publiskās apspriešanas materiāliem var iepazīties Stopiņu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv sadaļā publiskā/sabiedriskā apspriešana un šeit: Plansete_Kaudzisu77_derigie_izrakteni un Aptaujas_lapa_Kaudzisu77_derigie_izraksteni-1, kā arī Stopiņu novada domē Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā 1.stāvā darba dienās domes darba laikā.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 22.02.2018. līdz 22.03.2018.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 12.03.2018. plkst. 17:00 Stopiņu novada būvvaldes telpās Institūta ielā 1, Ulbrokā.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 22.03.2018 Stopiņu novada būvvaldē Institūta ielā 1, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130 vai elektroniski sūtīt uz e-pasta adresēm.

Derīgo izrakteņu ieguves ierosinātājs: SIA “SPRIGUĻI RSGA”, Reģ. Nr.50103790871, adrese: Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002. tālr.: 29218656, e-pasts: info@rsga.lv.

Derīgo izrakteņu ieguves projekta izstrādātājs: SIA „Geo Consultants”, Reģ. Nr. 40003340949, adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālr.: 67623512 e-pasts: gc@geoconsultants.lv.

Vairāk

18.12.2017

Priecīgus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu 2018.gadu!

Lai Ziemassvētku prieks valda ikvienā no mums! Priecīgus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu 2018.gadu!

(more…)

Vairāk

24.11.2017

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A.

Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 8. novembrī ir pieņēmis lēmumu Nr.44 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveidei Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A. Paredzētās darbības ierosinātāja ir SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (reģ. nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28 – 2, Daugavpils, LV-5401). Paredzētā darbība plānota 5300 m2, no PAS “Daugavpils siltumtīkli” nomātā teritorijā (zemes gabals ar kadastra nr. 0500 007 1510).

Paredzētā darbība ietver reģenerācijas iekārtas uzstādīšanu un ekspluatāciju, ar nominālo ražošanas jaudu 10MW. Kā kurināmo paredzēts izmantot no atkritumiem iegūto kurināmo, līdz 25 000 tonnām gadā. Kurināmā reģenerācijai tiek izskatīti divi alternatīvi risinājumi: izmantojot slīdošās pamatnes tipa krāsns tehnoloģiju vai verdošā slāņa tehnoloģiju.

Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana paredzēta 2017. gada 4. decembrī plkst. 17:30 Daugavpils pilsētas domē, 1.stāvā, konferenču zālē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties darba laikā Daugavpils pilsētas domē (Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī), kā arī interneta mājas lapās – www.daugavpils.lv, www.aadso.lv un www.geoconsultants.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz 2017. gada 13. decembrim.

Informācija par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” paredzēto darbību pieejama šeit: Daugavpils-NAIK-sakotnejas-apspr-materials. 

Vairāk

Next Page »