Aktualitātes

30.10.2017

Akreditēta SIA “Geo Consultants” laboratorija

Turpinot īstenot SIA “Geo Consultants” attīstības plānus, esam priecīgi informēt, ka mūsu laboratorija ir saņēmusi LATAK akreditāciju! Piedāvājam paraugu ņemšanas un testēšanas pakalpojumus atbilstoši LR normatīvo aktu, testēšanas standartu un ISO 17025:2005 standarta prasībām sekojošās laboratorijas darbības sfērās:

  1. Pazemes ūdens, virszemes ūdens, notekūdeņu, augsnes/grunts, sedimentu/nogulšņu, atkritumu paraugu ņemšana;
  2. Pazemes ūdens, cietās biodegvielas, cietā biokurināmā, cietā kurināmā, grunts un augsnes fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana.

Sīkāka informācija pieejama sadaļā Laboratorija.

SIA “Geo Consultants” laboratorija ir akreditēta no 2017.gada 19.oktobra līdz 2021.gada 18.oktobrim. Laboratorijas reģistrācijas Nr. LATAK-T-582-00-2017.

Laboratorija atrodas Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā, LV-2121. Pasūtījumiem un informācijas apmaiņai lūdzam izmanot SIA “Geo Consultants” tālr.67627504 un e-pastu gc@geoconsultants.lv.

Vairāk

19.09.2017

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšana un ekspluatācija Ventspilī, Talsu ielā 69.

Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 11. septembrī ir pieņēmis lēmumu Nr.41 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšanai un ekspluatācijai Ventspilī, Talsu ielā 69. Paredzētās darbības ierosinātāja ir SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” (reģ. nr. 41203001052, Pils iela 12, Ventspils, LV-3601). Paredzētā darbība plānota 7300 m2 lielā zemes gabalā, kas nodalāms no SIA “Ventspils siltums” īpašumā esoša zemes gabala ar kadastra nr. 2700 030 0105.

Paredzētā darbība ietver reģenerācijas iekārtas uzstādīšanu un ekspluatāciju, ar nominālo ražošanas jaudu 10MW, ražojot siltumenerģiju 8MW un elektroenerģiju 1,3MW. Kā kurināmo paredzēts izmantot no atkritumiem iegūto kurināmo, līdz 21 210 tonnām gadā. Kurināmā reģenerācijai tiek izskatīti divi alternatīvi risinājumi: izmantojot slīdošās pamatnes tipa krāsns tehnoloģiju vai verdošā slāņa tehnoloģiju.

Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana paredzēta 2017. gada 4. oktobrī plkst. 17:30 Ventspils galvenajā bibliotēkā (2.st.), Akmeņu ielā 2, Ventspilī. 

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties darba laikā Ventspils pilsētas domē (Jūras ielā 36, Ventspilī) un pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” (Pils iela 12, Ventspilī), kā arī interneta mājas lapās www.ventspils.lv, www.vlk.lv un www.geoconsultants.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz 2017. gada 11. oktobrim.

Informācija par PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” paredzēto darbību pieejama šeit: Ventspils-NAIK-sakotnejas-apspr-materials.

Vairāk

21.06.2017

Priecīgus Līgo svētkus!

Sveicam visus klientus un sadarbības partnerus Līgo svētkos! Lai jautri un saulaini svētki!

(more…)

Vairāk

Next Page »