Kontakti

01.08.2014

SIA “Geo Consultants”
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003340949
Adrese (juridiskā un faktiskā): Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 6 7627 504
Fakss: +371 6 7623 512
E-pasts: gc@geoconsultants.lv
Web: www.geoconsultants.lvNorēķinu konti:

  • A/S SEB banka, konts: LV70UNLA0001400469152, kods: UNLALV2X
  • A/S Swedbank, konts: LV38HABA0551023527653, kods: HABALV22

Darba laiks: Darba dienās no plkst. 8:00 – 16:30 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 – 12:30).

 

 


Saite uz rakstu: https://www.geoconsultants.lv/lv/kontakti/

Izdrukas datums: 16.10.2019 10:08