SIA “Geo Consultants” ir viens no Latvijas vadošajiem vides un inženierkonsultantu uzņēmumiem, kas sniedz plaša spektra pakalpojumus investīciju projektiem (atkritumu saimniecības, ūdenssaimniecības projektiem, kā arī rūpnieciskajiem, transporta infrastruktūras, hidrotehnisko būvju, sanācijas darbu projektiem).

Mūsu pakalpojumi ietver sekojošus darbus:
-    Projektu stratēģiju izstrāde, tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde, iepirkumu dokumentācijas izstrāde, projektu vadība, ieviešanas un ekspluatācijas uzraudzība;
-    Inženiertehniskās konsultācijas, būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvuzraudzība saskaņā ar FIDIC līgumu nosacījumiem un būvnormatīviem;
-    Vides izpēte un monitorings, ietekmes uz vidi novērtējums, modelēšana;
-    Laboratorijas pakalpojumi (paraugu ņemšana un testēšana), laboratorija akreditēta saskaņā ar ISO 17025:2005 standarta prasībām.

Sīkāk skatīt sadaļās Projektēšana, Uzraudzība, Projektu vadība, Vides izpēte un Laboratorija.

Mūsu klienti ir Latvijas Republikas ministrijas, pašvaldības, pašvaldību uzņēmumi, kā arī vietējie un starptautiskie uzņēmumi.

Aktualitātes

21.12.2018

Sveicam Ziemassvētkos!

Priecīgus Ziemassvētkus un bagātu 2019.gadu!

Vairāk

04.12.2018

Paziņojums par cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveides Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība ir: Cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejev...

Vairāk

22.06.2018

Sveiciens Līgo svētkos!

Priecīgus Līgo svētkus!

Vairāk