Kvalitātes politika

SIA “Geo Consultants” saviem klientiem sniedz augstas kvalitātes pakalpojumus un konsultācijas atbilstoši LR normatīvo aktu, klientu un standarta ISO 9001:2015 prasībām.

SIA “Geo Consultants” nodrošina, lai tās darbinieki, iekārtas un citi pakalpojuma sniegšanai nepieciešamie resursi būtu atbilstoši sagatavoti un pieejami visaugstākajā iespējamajā līmenī, kāds nepieciešams augstas kvalitātes pakalpojuma sniegšanai un klientu vajadzību izpildei klienta noteiktajos termiņos.

SIA “Geo Consultants” darbinieki ir iepazinušies ar kvalitātes sistēmas dokumentāciju un strādā saskaņā ar ieviesto kvalitātes politiku un procedūrām.

SIA “Geo Consultants” pielieto procesu pieeju, nepārtraukti uzlabo kvalitātes pārvaldības sistēmas efektivitāti, vērtējot pakalpojuma izpildi un atbilstību, riskus, kā arī klientu apmierinātību.

26.01.2018