Kvalitātes politika

SIA “Geo Consultants” saviem klientiem sniedz augstas kvalitātes pakalpojumus un konsultācijas atbilstoši LR normatīvo aktu, klientu un standartu ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 un ISO 14001:2015 prasībām.

SIA “Geo Consultants” nodrošina, lai tās darbinieki, iekārtas un citi pakalpojuma sniegšanai nepieciešamie resursi būtu atbilstoši sagatavoti un pieejami visaugstākajā iespējamajā līmenī, kāds nepieciešams augstas kvalitātes pakalpojuma sniegšanai un klientu vajadzību izpildei klienta noteiktajos termiņos.

SIA “Geo Consultants” nodrošina, ka tā darbībā tiek ievērotas vides aizsardzības prasības un netiktu nodarīts kaitējums videi, kā arī darbu veikšanai ir nodrošināta atbilstoša, droša un veselīga darba vide.

SIA “Geo Consultants” darbinieki ir iepazinušies ar uzņēmuma integrētās vadības kvalitātes sistēmas dokumentāciju un strādā saskaņā ar ieviesto politiku un procedūrām.

SIA “Geo Consultants” pielieto procesu pieeju, nepārtraukti uzlabo integrētās vadības kvalitātes sistēmas efektivitāti, vērtējot pakalpojuma izpildi un atbilstību, riskus, kā arī klientu apmierinātību.

26.01.2018