Derīgo izrakteņu krājumu novērtēšana

Veicam derīgo izrakteņu krājumu novērtēšanu, t.sk.:

 

01.08.2014