Iepirkumu dokumentācija

Sagatavojam iepirkumu dokumentāciju saskaņā ar LR iepirkumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. būvdarbiem, piegādēm un pakalpojumiem atkritumsaimniecības un ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem.

01.08.2014