Vides izpēte

vides_izpete monitorings Photo0484

Veicam plaša spektra vides izpētes un monitoringa darbus:

Ģeoloģiskā izpēte

Veicam plaša spektra ģeoloģisko izpēti, t.sk.:

Ģeotehniskā izpēte

Veicam plaša spektra ģeotehnisko izpēti, t.sk.:

Ģeoekoloģiskā izpēte

Veicam plaša spektra ģeoekoloģisko izpēti, t.sk.:

Hidroģeoloģiskā izpēte

Veicam plaša spektra hidroģeoloģisko izpēti, t.sk.:

Vides politikas plānošanas dokumentu sagatavošana

Veicam ar vides nozari saistītu politikas plānošanas dokumentu sagatavošanu (vide, transports, enerģētika, atkritumu apsaimniekošana u.c.).

Vides faktoru modelēšana

Veicam plaša spektra vides faktoru modelēšanu, t.sk.:

Vides monitorings

Veicam plaša spektra vides monitoringu, t.sk.:

Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN)

Veicam ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN), t.sk.:

A, B, C kategoriju piesārņojošās darbības atļaujas

Sagatavojam A, B, C kategoriju piesārņojošās darbības atļaujas, t.sk.:

Derīgo izrakteņu krājumu novērtēšana

Veicam derīgo izrakteņu krājumu novērtēšanu, t.sk.:

01.08.2014