Pasūtītāja pārstāvēšana, konsultācijas

Nodrošinām Pasūtītāja interešu pārstāvēšu dažādās ar projektu ieviešanu saistītās institūcijās – ministrijās, nozaru asociācijās, saskaņojošajās un uzraugošajās iestādēs.

Sniedzam plaša spektra konsultācijas būvniecības, projektēšanas, ES līdzfinansētu projektu ieviešanas un publisko iepirkumu jautājumos vides infrastruktūras projektiem.

01.08.2014