Par mums

apspriede karte uzmerishana

SIA “Geo Consultants” dibināts 1997.gadā, kad to veidoja 4 darbinieki. Pašreiz mūsu komandu veido vairāk nekā 40 speciālisti, tai skaitā dažādu jomu būvinženieri, projektētāji, būvuzraugi, ģeologi, hidroģeologi, vides speciālisti, projektu vadītāji, koordinatori.

Uzņēmuma attīstība hronoloģiski:

2019.gada oktobris - Integrētā vadības sistēma sertificēta atbilstoši standartiem ISO 1401:2015 un ISO 45001:2018.

2018.gada marts - Kvalitātes vadības sistēma sertificēta atbilstoši jaunajam starptautiskajam standartam ISO 9001:2015.

2017.gada oktobris – SIA “Geo Consultants” laboratorija saņem LATAK akreditāciju.

2015.gada septembris – tiek izveidota SIA “Geo Consultants” laboratorija.

2010 – Savā darbībā sākam ievērot vides pārvaldības nosacījumus, atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 14001:2004.

2008 – Uzsākam sadarbību ar klientiem ārpus Latvijas.

2007 – Sākam iesaistīties Starptautiskās Cieto atkritumu asociācijas (ISWA) (www.iswa.org) darbībā.

2006.gada 2.jūnijs – Reģistrējamies LR Būvkomersantu reģistrā.

2005 – Kļūstam par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedru (www.chamber.lv).

2004.gada 1.septembris – Iegūstam kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu, atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2000.

2004 – Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 2004.gada 1.maijā, turpinām darbu pie vides projektiem, kuros tiek izmantoti Eiropas Savienības fondu līdzekļi (ISPA, Kohēzijas fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda u.c.).

1997 – Kļūstam par Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas (LASUA) biedru (www.lasua.lv).

1997.gada 8.maijs – Dibināts SIA „Geo Consultants” (sākotnējais nosaukums – SIA „Ģeo Konsultants”). Uzsākam darbu pie pirmajiem vides projektiem Latvijas infrastruktūras attīstībai ar starptautisku finansējumu, t.sk. no Pasaules Bankas, dažādiem Skandināvijas un citu valstu attīstības fondiem.

01.08.2014