Paziņojumi (citi)

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. – 2028.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētais vides pārskats un plānošanas dokuments: Vides_parskats_30.11.2020., Sabiedriskas_apspriesanas_sanaksmes_protokols, Atkritumu_apsaimniekosanas_valsts_plans.

***

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, sadarbībā ar SIA “Geo Consultants”, rīko Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. – 2028. gadam projekta un tā vides pārskata sabiedriskās apspriešanas videokonferenci 2020.gada 28.oktobrī plkst.14.00.

Lai piedalītos videokonferencē, lūdzam izmantot šādu saiti: https://www.varam.gov.lv/lv/seko-tiesraidei.

Jautājumus videokonferences laikā var uzdot, sūtot tos uz e-pastu: [email protected].

Videoprezentācijas pieejamas sekojošā saitē: https://www.youtube.com/watch?v=6Algns4tZp0&feature=emb_title.

***

Paziņojums par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. – 2028.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta nodošanu sabiedriskai apspriešanai – AAVP_Vides_parskats Vides_pārskata_Kopsavilkums Pazinojums.

05.10.2020