Paziņojumi (citi)

Paziņojums par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. – 2028.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta nodošanu sabiedriskai apspriešanai – AAVP_Vides_parskats Vides_pārskata_Kopsavilkums Pazinojums.

05.10.2020