Ekspertu pakalpojumi

Nodrošinām būvniecības, finanšu un juridisko ekspertu pakalpojumus, t.sk. ES līdzfinansētu vides infrastruktūras projektu iesniegumu izvērtēšanai un projektu ieviešanas izvērtēšanai.

01.08.2014