Uzraudzība

Incukalns_no_gaisa Dpils_mezgls_no_gaisa angaars_iekshpuse

Veicam būvuzraudzību un FIDIC Inženiera pienākumus sekojošiem objektiem:

Atkritumsaimniecības objekti

Veicam būvuzraudzību un FIDIC Inženiera pienākumus atkritumsaimniecības objektiem, t.sk. atkritumu šķirošanas un pārstrādes centriem, atkritumu šūnām ar saistīto infrastruktūru, kā arī normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācijām.

Sanācijas darbu, bīstamo atkritumu objekti

Veicam būvuzraudzību un FIDIC Inženiera pienākumus bīstamo atkritumu objektiem, t.sk. sanācijas darbiem.

Transporta infrastruktūras objekti

Veicam būvuzraudzību transporta infrastruktūras objektiem, t.sk. ielu, ceļu un laukumu būvdarbiem, tiltiem, pārvadiem.

Siltumapgādes objekti

Veicam būvuzraudzību siltumapgādes objektiem, t.sk. siltumtrasēm, katlu mājām, koģenerācijas stacijām.

Ūdenssaimniecības objekti

Veicam būvuzraudzību ūdenssaimniecības objektiem, t.sk. ūdensapgādes, sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas tīkliem, notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtām un saistītajai infrastruktūrai.

Ostu infrastruktūra, hidrotehniskas būves

Veicam būvuzraudzību ostu infrastruktūrai, t.sk. ostu piestātņu būvdarbiem, padziļināšanas darbiem, hidrotehniskām būvēm, t.sk. upju aizsargdambjiem, HES.

Ēkas, būves

Veicam būvuzraudzību dažāda veida ēkām un būvēm, t.sk. ražošanas angāriem, publiskām ēkām, sabiedriski nozīmīgām ēkām.

01.08.2014