Ostu infrastruktūra, hidrotehniskas būves

Veicam būvuzraudzību ostu infrastruktūrai, t.sk. ostu piestātņu būvdarbiem, padziļināšanas darbiem, hidrotehniskām būvēm, t.sk. upju aizsargdambjiem, HES.

osta7 osta4 osta2

01.08.2014