Siltumapgādes objekti

Veicam būvuzraudzību siltumapgādes objektiem, t.sk. siltumtrasēm, katlu mājām, koģenerācijas stacijām.

ventspils_mag_silt5 ventspils_mag_silt4 vent_silt1

01.08.2014