Vides politikas plānošanas dokumentu sagatavošana

Veicam ar vides nozari saistītu politikas plānošanas dokumentu sagatavošanu (vide, transports, enerģētika, atkritumu apsaimniekošana u.c.).

01.08.2014