Paziņojumi (IVN)

Paziņojums par SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā un Ziņojuma aktuālā redakcija pieejami šeit: Paziņojums par ziņojumu 08022022 Gallusman_IVN_zinojums_3_red Pielikumi_part1 Pielikumi_part2 Pielikumi_part3 Pielikumi_part4 Pielikumi_part59. pielikums Gaiss8. pielikums Troksnis

***

Paziņojums par smilts un kūdras ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Jauncederi” Salaspils novada Salaspils pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā un Ziņojuma aktuālā versija pieejami šeit: pazinojums-par-Zinojuma-iesniegsanu Jauncederi-IVN-Zinojums-4red Jauncederi-IVN-Zinojuma-Pielikumi Elektroniskie pielikumi

***

Paziņojums par SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā un Ziņojuma aktuālā redakcija pieejami šeit: pazinojums-par-Zinojuma-iesniegsanu, Gallusman_IVN_zinojums_2_red_07052021, Gallusman_IVN_Elektroniskie_pielikumi, Gallusman_IVN_zinojuma_Pielikumi_2_red .

***

Prezentācija SIA “Getliņi EKO” Jaunu atkritumu apglabāšanas šūnu izveides CSA poligonā “Getliņi” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes  ietvaros pieejama šeit: https://www.loom.com/share/66e7674af7474528b38a82ca37b5988b.

Pieeja tiešsaistes videokonferencei SIA “Getliņi EKO” Jaunu atkritumu apglabāšanas šūnu izveides CSA poligonā “Getliņi” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes ietvaros pieejama šeit: https://global.gotomeeting.com/join/917950245

***

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu un sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāli (SIA “Getliņi EKO”): Pazinojums-IVN-sakotneja-apspr Getlini_EKO_sakotnejas_apspriesanas_materiali

***

SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols: protokols_SA sanaksme

***

Pieeja tiešsaites videokonferencei SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas ietvaros pieejama šeit: https://global.gotomeeting.com/join/697886117

***

Prezentācija SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas ietvaros pieejama šeit: https://www.loom.com/share/0c0c3c23e11e4ab392ebcfbefde0bd8a

***

Paziņojums par SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu: Gallusman_IVN_Pazinojums Gallusman_IVN_Elektroniskie pielikumi Gallusman_IVN_Pielikumi Gallusman_IVN_zinojuma_kopsavilkums Gallusman_IVN_zinojums_1_red_022021

***

Paziņojums par smilts un kūdras ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Jauncederi” Salaspils novada Salaspils pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā un Ziņojuma aktuālā versija pieejami šeit: pazinojums-par-Zinojuma-iesniegsanu Jauncederi-IVN-Zinojums-3red Jauncederi-IVN-Zinojuma-Pielikumi Elektroniskie pielikumi 

***

SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols – protokols.

***

Pieeja tiešsaites videokonferencei SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas ietvaros – https://www.gotomeet.me/GConsultants/gallusman.

***

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas prezentācija: https://www.loom.com/share/5a3f7fdbbf474aa7a4199bd640741ed5.

***

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu: Pazinojums-IVN-sakotneja-apspr-Gallusman, SIA_Gallusman_sakotnejas_apspriesanas_materiali.

***

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā: Pazinojums, Jauncederi-IVN-Zinojums-2red-27042020, Jauncederi-IVN-Zinojuma-Pielikumi-2red, Elektroniskie pielikumi

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu: pazinojums Jauncederi-IVN-Kopsavilkums Jauncederi-IVN-Zinojuma-Pielikumi Jauncederi-IVN-Zinojums-1red-20122019 Elektroniskais-pielikums

Sabiedriskās apspriešanas protokols: protokols

02.01.2020