Paziņojumi (IVN)

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu: pazinojums Jauncederi-IVN-Kopsavilkums Jauncederi-IVN-Zinojuma-Pielikumi Jauncederi-IVN-Zinojums-1red-20122019 Elektroniskais-pielikums

Sabiedriskās apspriešanas protokols: protokols

02.01.2020