Projektēšana

RTU_projekteeshana projekteshana_angars rekult1

Projektējam, veicam autoruzraudzību, kā arī sniedzam citus saistītus pakalpojumus sekojošiem objektiem:

Atkritumsaimniecības objekti, bīstamo atkritumu objekti

Projektējam dažādu atkritumu poligonu infrastruktūru, atkritumu šķirošanas un pārstrādes centrus, kā arī normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivāciju.

Projektējam arī dažāda veida bīstamo atkritumu objektu sanācijas darbus, t.sk. veicam nepieciešamos piesārņojuma modelēšanas darbus.

Ražošanas ēkas, publiskas ēkas

Projektējam ražošanas angārus dažādu iekārtu izvietošanai, piedāvājām tehnologu un vides speciālistu pakalpojumus.

Projektējam arī dažādas publiskas ēkas, t.sk. mācību iestādes, administratīvās ēkas.

Hidrotehniskas būves, meliorācijas sistēmas, ostu infrastruktūra

Projektējam:

Karjeri, ūdensgūtnes

Gatavojam visu veidu karjeru izstrādes projektus, t.sk. veicam derīgo izrakteņu krājumu aprēķinus.

Projektējam dažāda veida ūdensgūtnes, t.sk. ražošanas uzņēmumiem.

Būvprojektu ekspertīzes

Nodrošinām ekspertīzes veikšanu dažādiem būvprojektiem, t.sk. atkritumu saimniecības, rūpnieciskajiem, publisko ēku u.c. būvprojektiem.

01.08.2014