Laboratorijas politika

Laboratorijas kvalitātes politika:

  1. SIA “Geo Consultants” laboratorija saviem klientiem sniedz augstas kvalitātes paraugu ņemšanas un testēšanas pakalpojumus atbilstoši LR normatīvo aktu, testēšanas standartu un ISO 17025:2005 standarta prasībām.
  2. SIA “Geo Consultants” laboratorija nodrošina, lai tās darbinieki, iekārtas un citi pakalpojuma sniegšanai nepieciešamie resursi būtu atbilstoši sagatavoti un pieejami visaugstākajā iespējamajā līmenī, kāds nepieciešams augstas kvalitātes pakalpojuma sniegšanai un klientu vajadzību izpildei klienta noteiktajos termiņos.
  3. SIA “Geo Consultants” laboratorijas darbinieki ir iepazinušies ar kvalitātes sistēmas dokumentāciju un strādā saskaņā ar ieviesto kvalitātes politiku un procedūrām.
  4. SIA “Geo Consultants” laboratorija nepārtraukti uzlabo kvalitātes pārvaldības sistēmas efektivitāti, vērtējot pakalpojuma izpildi un atbilstību, kā arī klientu apmierinātību.

30.10.2017