Nozaru plānošanas dokumenti, teritoriju plānojumi

Izstrādājam dažādus nozaru plānošanas dokumentus, t.sk. atkritumu apsaimniekošanas plānus, veicam pētījumus atkritumsaimniecības nozarē.

Izstrādājam dažāda veida teritorijas plānojumus, t.sk. novadu teritorijas plānojumus, lokālplānojumus, attīstības plānus, stratēģijas.

01.08.2014