Aktualitātes

21.12.2018

Sveicam Ziemassvētkos!

Priecīgus Ziemassvētkus un bagātu 2019.gadu! (more…)

Vairāk

04.12.2018

Paziņojums par cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveides Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība ir: Cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (reģ. nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV-5401).

Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 8. novembrī ir pieņēmis lēmumu Nr.44 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveidei Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A.

Ziņojuma izstrādātājs: SIA “Geo Consultants” (reģ. Nr. 40003340949), adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004.

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskā apspriešana paredzēta 2018. gada 18. decembrī plkst. 18:00 Daugavpils pilsētas domē, 1.stāvā, konferenču zālē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties darba laikā Daugavpils pilsētas domē (Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī), kā arī interneta mājas lapās – www.daugavpils.lv, www.aadso.lv un www.geoconsultants.lv

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sagatavoto Ziņojumu var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv) līdz 2019. gada 2. janvārim.

Ar sagatavoto Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumu un tā pielikumiem iespējams iepazīties šeit: Daugavpils-NAIK-IVN-Zinojums-1redDaugavpils-NAIK-IVN-PIELIKUMI-1-9Daugavpils-NAIK-IVN-PIELIKUMI-10-12Daugavpils-NAIK-sanaksmes-prot.

Vairāk

05.10.2018

Paziņojums par no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšana un ekspluatācija Ventspilī, Talsu ielā 69 ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētā darbība ir no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšana un ekspluatācija Ventspilī, Talsu ielā 69.

Paredzētās darbības vieta: Talsu iela 69 (kadastra nr. 2700 030 0105), Ventspils.

Paredzētās darbības ierosinātāja: PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” (reģ. nr. 41203001052, Pils iela 12, Ventspils, LV-3601).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.41 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu paredzētais darbībai no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšanai un ekspluatācijai Ventspilī, Talsu ielā 69”pieņemts 2017. gada 11. septembrī, IVN programma izsniegta 2017.gada 13. novembrī. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laiks no 2017.gada 24. novembra līdz 2017.gada 13. decembrim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laiks no 2018. gada 23. maija līdz 2018. gada 21. jūnijam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sapulce tika organizēta 2018. gada 4. jūnijā plkst. 17:30 Ventspils galvenās bibliotēkas telpās, Akmeņu ielā 2, Ventspilī. Ziņojums Vides pārraudzības valsts birojā pēc sabiedriskās apspriešanas tika iesniegts 2018. gada 5. jūlijā.

Aktuālā ziņojuma versija iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā 2018. gada 4. oktobrī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Geo Consultants” (reģ.Nr. 40003340949), adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004.

Ar Ziņojumu un tā pielikumiem var iepazīties Ventspils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.ventspils.lv, PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” tīmekļa vietnē www.vlk.lv, kā arī šeit: VentspilsNAIK-IVN-Zinojums-3red-04102018, 1-8-PIELIKUMI-Ventspils-NAIK, 9-18-PIELIKUMI-Ventspils-NAIK.

Vairāk

Next Page »